Minister Hugo de Jonge start transformatie De Trappenberg Huizen.


De ontwikkelcombinatie Amvest en Waterland Real Estate is begonnen met de transformatie van het terrein en de gebouwen van De Trappenberg in Huizen. Het voormalige terrein van het revalidatiecentrum en de Mytylschool wordt omgevormd tot een duurzaam woon-zorggebied in een parkachtige sfeer met ongeveer 340 nieuwe zorgwoningen en diverse voorzieningen. Het karakteristieke hoofdgebouw van het kindersanatorium uit 1912 wordt getransformeerd. Minister Hugo de Jonge heeft symbolisch de circulaire sloop afgerond.
Vitaliteit en gezondheid Op de nieuwe Trappenberg staan zorg en wonen centraal, met focus op vitaliteit en gezondheid. Op deze plek kunnen 65-plussers en/of (jongere) mensen met een zorgvraag in de nabijheid van Huizen en omgeving, straks fijn en comfortabel leven, in een mooi appartement, omringd door veel groen, met directe toegang tot diverse zorgvoorzieningen. Uniek is dat De Trappenberg plek biedt aan verschillende doelgroepen. Senioren met een lichte tot middelzware zorgvraag vinden een zelfstandig en fijn thuis in de woonzorgappartementen en mensen met een zwaardere zorgvraag zoals dementie, kunnen terecht in Het Gastenhuis. Seasons Op het terrein van De Trappenberg komen 270 nieuwe levensloopbestendige woonzorgappartementen. De basis van deze woningen is het Seasons-concept van Amvest en biedt senioren de kans om samen te wonen met generatiegenoten, laagdrempelige ontmoetingen te hebben en in een veilige en groene omgeving te wonen. Bewoners kijken naar elkaar om en ondernemen samen verschillende activiteiten. Amvest heeft daarvoor een samenwerking met een vaste zorgpartner. Als de zorgvraag van de bewoner verandert, kan de zorg hierop eenvoudig worden aangepast, zonder dat de bewoner hoeft te verhuizen want de woningen zijn levensloopgeschikt ontworpen. Voor alle bewoners is er een vast aanspreekpunt, de community manager voor de locatie en een zorg-consulent voor de zorgvraag. De community manager organiseert activiteiten, zorgt voor sociale interactie en houdt spreekwoordelijk een oogje in het zeil. Het Gastenhuis Voor mensen met dementie die niet meer zelfstandig kunnen wonen, biedt Het Gastenhuis ook een thuis op De Trappenberg. Er komen twee zelfstandig opererende Gastenhuizen, die dementievriendelijke, open woonzorg gaan bieden. Ieder huis krijgt 21 appartementen en een team van circa 25 (zorg)medewerkers. Short-stay zorghotel Mensen met een tijdelijke zorgvraag kunnen terecht voor een verblijf van maximaal 12 maanden in het short-stay Zorghotel. Denk hierbij aan een revalidatietraject na een ziekenhuisbezoek of mensen die in afwachting zijn van een permanente zorgwoning. Het zorghotel telt ongeveer 28 kamers. Gezondheidscentrum Het karakteristieke hoofdgebouw van het kindersanatorium uit 1912 wordt getransformeerd. Hier is plek voor een gezondheidscentrum, met huisarts(en) en ondersteunende diensten als revalidatie en fysiotherapie. Het hoofdgebouw biedt ruimte aan sociaal-medische en maatschappelijk-culturele voorzieningen die ondersteunend zijn aan het concept. Denk aan een klein verkooppunt voor vergeten boodschappen, een restaurant, ontmoetingsruimten en ruimte voor welzijnsvoorzieningen en sport. Hierin wordt samengewerkt met lokale ondernemers en diverse initiatieven. Ook bezoekers van buitenaf zijn welkom en kunnen gebruik maken van de voorzieningen. Landschap In de vitaliteitsgedachte nemen gezond bewegen en buiten zijn een belangrijke plaats in. Het terrein van De Trappenberg wordt opnieuw ingericht. De toegankelijkheid en routing wordt vernieuwd, er komen nieuwe recreatieve routes, waarbij ook verbinding en een samenwerking wordt gezocht met de naastgelegen natuurgebieden van het Goois Natuurreservaat. Op het terrein komt aandacht voor biodiversiteit en natuur inclusief bouwen. Amvest en Waterland willen met het plan De Trappenberg met de bebouwing en parkinrichting een inhaalslag maken ten opzichte van de gedateerde gebouwen. Zij brengen het gebied middels architectuur, landschap en duurzaamheid op een kwalitatief hoog niveau, in een eenheid van gebouwen en landschap. Ook de zichtbaarheid en de uitstraling van het gebied vanaf de naastgelegen Crailoseweg wordt vergroot. Het plan is ontworpen door SVP uit Amersfoort in samenwerking met TenBrasWestinga, B+O Architecten en landschapsbureau Haver Droeze. Koopmans Bouw uit Enschede zal het plan realiseren en alle woningen zijn straks in eigendom van het Amvest Living & Care Fund die langjarig als eigenaar betrokken zal blijven. Minister de Jonge heeft gisteren een laatste sloophandeling gedaan waardoor de bouw binnenkort kan starten. De eerste woningen en zorgfuncties worden begin 2026 opgeleverd.