Amvest koopt Landgoed Oude Tempel in Soesterberg


Amvest heeft een overeenkomst gesloten met Oude Tempellaan ontwikkeling B.V voor de koop van landgoed Oude Tempel. In de bossen van Soesterberg gaat Amvest 47 luxe huurappartementen en een woonzorgvoorziening voor mensen met dementie ontwikkelen. Het landgoed bevat een bestaande historische villa, daterend uit 1919, waarin 9 huurappartementen gerealiseerd worden. Daarnaast komen er twee nieuwe gebouwen waarvan een nieuwe locatie voor Het Gastenhuis en 38 huurappartementen voor het Seasons concept van Amvest.
Levensloopbestendige huurappartementen De bestaande villa biedt straks plek voor negen appartementen. De historische en kenmerkende uitstraling van de villa blijft daarbij zo veel mogelijk behouden. Naast de villa komen nog eens 38 huurappartementen in een gebouw van vijf bouwlagen. Alle woningen zijn levensloopbestendig en zijn voorzien van een moderne keuken en luxe badkamer. De doelgroep bestaat uit mensen van 55 jaar en ouder. Het Seasons concept van deze 47 woningen is er opgericht dat de bewoners op afroep thuiszorg kunnen inschakelen indien nodig. Zo kunnen bewoners op de locatie blijven wonen wanneer hun zorgbehoefte toeneemt. Daarnaast zal een communityruimte worden ingericht waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten of samen iets ondernemen. Ook zal een community manager hier activiteiten organiseren. Aan de andere zijde van de villa wordt een woonzorgvoorziening van Het Gastenhuis gerealiseerd, bestaande uit 32 appartementen. Het Gastenhuis heeft momenteel al 22 locaties voor mensen met dementie verspreid over Nederland. Portfoliomanager Susan van de Koppel-Nagelmaeker van het Living & Care fonds van Amvest: ‘Wij zijn blij dat we met deze investering een bijdrage leveren in het aanbod van passende woonvormen voor ouderen, waarbij ontmoeting en vitaliteit centraal staan. Door geclusterde woonvormen te realiseren helpen we mee aan de oplossing van de maatschappelijke opgave op het gebied van toenemende eenzaamheid, stijgende zorgkosten en het tekort aan zorgpersoneel’. Bij de ontwikkeling van de terreininrichting is door B+O Architectuur en Stedenbouw samen met Deltavormgroep gedacht aan de lokale flora en fauna. Zo wordt er met beplanting extra aandacht besteed aan biodiversiteit en worden in de gevels nestkasten en schuilplekken voor vogels en vleermuizen aangelegd. De bouw is al gestart en de eerste bewoners kunnen naar verwachting in 2024 hun woning betreden. Het projectteam in Soesterberg bestaat uit Amvest Living & Care Fund, B+O Architectuur en Stedenbouw BV, Oude Tempellaan Ontwikkeling BV, Cornelissen Aannemingsbedrijf BV en Deltavormgroep BV.